برای ثبت درخواست نمونه گیری در محل، مراحل زیر را انجام دهید

مرحله اول

به قسمت ثبت درخواست در بالای صفحه مراجعه کنید

مرحله دوم

نوع درخواست خود را انتخاب کنید

مرحله سوم

اطلاعات خود را وارد کنید و درخواست خود را ثبت کنید

مرحله چهارم

منتظر دریافت خدمت مورد نظر خود باشید

توضیحات ویدیو اول آموزشی